Üye Takip Yazılımı

– HAVUZLAR
– GENÇLİK MERKEZLERİ
– FITNESS SALONLARI
- SPOR MERKEZLERİ
   gibi tesisler ve otoparklar için giriş ve kontör yönetimi yazılımı.

– Kontör Yükleme zamanı ve yükleyen kişi detayları
– Kontör ya da para yüklemesi yapılabilir
– Kontör harcamaları görüntülenebilir
– Eksi (-) kontör yüklenebilir
– Küsüratlı kontör/para yüklemesi yapılabilir
– Detaylı Kullanıcı bilgileri kaydı
- Üyelik bitiş tarihinde kart otomatik olarak devre dışı kalır
– Entegre kart baskı işlemi
- Kullanıcı gruplarına göre farklı renklerde öntanımlı kart baskı rengi
– Turnike geçiş grubu yetkileri gün ve saat bazlı olarak ayarlanabilir
– Otopark geçiş grubu yetkileri günve saat bazlı olarak ayarlanabilir
– İçerideki kullanıcı raporu görüntülenebilir
- Zaman bazlı kullanıcı giriş/çıkış raporu görüntülenebilir
- Detaylı Kullanıcı Listesi görüntülenebilir
– Raporlar excel’e aktarılabilir
– Müşteri ihtiyacına göre raporlar çeşitlendirilebilir